منطق سسوالات فیزیک😂

Views: 98

روایتی طنز و شوخی با نیوتون

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب