سرود فرمانده مهدی-ابوذر روحی

فرمانده مهدی
با اجرای ابوذر روحی و
گروه سرود مرد میدان

📎کانال اطلاع رسانی مراسمات استان سمنان
روبیکا
https://rubika.ir/semnanmarasemat
ایتا
https://eitaa.com/semnanmarasemat
اینستاگرام:

https://www.instagram.com/etelaresanimarasematsemnan

پاسخ دهید

دیدگاه شما

تویتر خوشمزه فیس بوک دیگ StumbleUpon بوز تکنوراتی

بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب