گاهنامه رنگارنگ

ولادت امام حسن مبارک.سرود «آقای مهربون»/ گروه سرود نجم الثاقب

Views: 0

در ادامه همین مطلب به سرود بسیار زیبا از گروه نجم الثاقب «آقای مهربون»می نشینیم.

https://gahnamerangarang.ir/wp-content/uploads/2023/04/18-yahasan.mp4
خروج از نسخه موبایل